Kalkovens & Gashouder.
Het Kalkoventerrein in Dedemsvaart.
Aanleg weg naast de Gymnastiekzaal aan de Prins Bernhardstraat in Dedemsvaart.
Huize Rollecate, domicilie van de Baron. Inmiddels gesloopt
De Tricotagefabriek 'N.V. Delana' aan de Rolleplaal in Dedemsvaart, 'De Eerste Nederlandse Fabriek van Gebreide Fantasiegoederen', in de volksmond de 'Fantasiefabriek' of vaak spottend het 'Sokkenfabriekje' genoemd.
Dedemsvaart, Markt
Tuinen Mien Ruys.
Huize 'Marquette' aan de Moerheimstraat 98.
Huize 'Arrierend' Moerheimstraat 86-88.
Dedemsvaart, centraal Oranjebuurt, met de Wisseling; Hoofdvaart; Peterswijk|dq| -- Zicht op gedeelten van de Wisseling, de Hoofdvaart, de Peterswijk en een gedeelte van de Vogelbuurt. (bron: HVA)
Villa 'Agatha Adriana' aan de Moerheimstraat 90.
Donderdag 8 oktober 2015 wordt binnen Van Dedem Marke het 25 jarig bestaan van dagverzorging “de Haven “ gevierd. Op deze dag is er van 9.30 – 11.30 uur een gezellig samenzijn met uitgenodigde bezoekers, vrijwilligers en bus medewerkers van het Rode Kruis. De genodigden worden getrakteerd op gebak, een drankje en hapje en Duo Jan en Dorie zorgen voor gezellige muziek met hun accordeon en keyboard. Het feest vindt plaats in “De Haven” binnen Van Dedem Marke. 

De dagverzorging is bedoeld voor ouderen uit Dedemsvaart, Balkbrug en omgeving, die hiervoor een indicatie hebben en nog 

zelfstandig thuis wonen. Centraal staat een zinvolle en op deelnemers gerichte dagbesteding. De meerwaarde zit in langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, ontmoeting met ouderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden en het samen ondernemen van activiteiten. Tevens zorgt de dagverzorging ervoor dat de thuiswonenden, thuiszorg, mantelzorg e.a. worden ontzien. 

De huisarts, thuiszorg, wijkverpleging e.d. kan verwijzen naar het Samen Doen team van de WMO. Ook kan de Clientenservice van de Baalderborg Groep, waar de dagverzorging onderdeel van is, helpen met een indicatie. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0523 287100.

Gepubliceerd in Nieuws